Kasaysayan ng Unang Pasko

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG UNANG PASKO Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 9 Noong panahon ng kapanganakan ni Jesucristo, mayroong tatlong hari na naninirahan sa silangang bahagi na malayo sa Jerusalem. Ang tatlong hari na ito ay nagtataglay ng malalim na karunungan at kaalaman sa larangan ng Tagong Karunungan na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos; dahil…

Kasaysayan ng dasal na: “ABA GINOONG MARIA”

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG DASAL NA “ABA GINOONG MARIA” Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 8 Habang si Jose at Maria ay nasa mahimbing na mahimbing sa pagkakatulog. Patuloy silang kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan ng panginip. Sila’y pinagsabihan kung ano ang kahalagahan sa unang batang isisilang ni Maria na walang iba kundi si Jesucristo.…

Kasaysayan ni Maria na Ina ni Jesus

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NI MARIA NA INA NI JESUS Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 7 Ang Panginoong Jesucristo ay nagta-taglay ng dalawang uri ng karunungan, ito ay ang hayag (Ecclesiastical) at ang tago (Esoteric) na siyang ginamit Niya sa kanyang mga himala at kababalaghaan noong nandidito pa siya sa Mundo. Maraming aklat na…

Kasaysayan ng Paglikha ng Sangkatauhan

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG PAGLIKHA SA SANGKATAUHAN Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 5 ANG PAGLALANG NG DIYOS Nang matapos likhain ang 24 Ancianos (24 espirito) na siyang naging katulong sa lahat niyang mga gawain, inihanda Niya ang apat na elemento upang ang mga ito ay maging sangkap sa gagawing daigdig. Ito ay ang Lupa,…

Kasaysayan ng Santissima Trinidad

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG SANTISSIMA TRINIDAD Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 4 Ang salitang Santisima Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia, subalit nagbanggit ito ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ganito ang sabi sa Mateo 28:19: “KAYA HUMAYO KAYO AT GAWIN NINYONG ALAGAD KO ANG LAHAT NG BANSA. BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG…

Kasaysayan ng 7 Arkangeles

Tagong Karunungan: KASAYSAYAN NG 7 ARKANGELES Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 3 Nang mabuo na ang 24 Ancianos, ito’y binigyan ng kanya-kanyang pangalan na kung halungkatin ang tagong kasaysayan ang mga ito’y nagtatangan sa mahiwagang kapangyarihan na sang-ayon pa, sino man ang makaalam nito dito sa lupa ay mapalad doon sa daigdig ng…

Kasaysayan ng 24 Ancianos

Tagong Karunungan: 24 ANCIANOS Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 2 Ang unang ginawa ng Diyos ay ang pag-atubili sa paglikha ng mga elemento upang ang mga ito ay gagawing daigdig , langit at iba’t-ibang bagay upang mabubuo ang tinatawag na uniberso o kalawakan. Nang matapos likhain ang mga elemento, lumikha ang Diyos ng…

INFINITO DIYOS – Diyos ng Makapangyarihan sa Lahat

Tagong Karunungan: :INFINITO DIYOS Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 1 Ang Tago at Hayag na Karunungan ay kasalukuyang ginagamit na ng mga tao subalit hindi ito naintindihan ng maigi. Ngayon, ating tutunghayan at sasaliksihin ang simulain ng dalawang karunungan na ito. Paano at saan ba nagsimula ang Hayag at Tago? Kung bubusisiin natin ang mga ito,…

Degnum Crusis: Kahoy na Krus ni Jesucristo

Tagong Karunungan: Degnum Crusis- Kahoy na Krus ni Jesucristo Isinulat ni Dodong Baguiz Chapter 2: Series 20 Ang krus na kahoy na pinagpakuan ni Jesucristo ang naging sagisag ng relihiyong kristiyano. Sa pamamagitan ng krus na ito; hanggang sa kasalukuyan ginugunita at isinasapuso ng karamihan ang pagsasakripisyo at buhay na inalay ni Jesucristo alang-alang sa kaligtasan…

Ang Kasaysayan ng Kahoy na Krus ni Jesukristo

Tagong Karunungan: Kasaysayan ni Jesucristo na hindi naisulat sa Bibliya Chapter 2: Series 19 Isinulat ni Dodong Baguiz Ang mundo ng mga Cristiano ay nagdiriwang sa semana santa bilang ala-ala sa pagpasakit ng Panginoon Jesucristo na ipinako sa krus mahigit dalawang libong taon na ang nakakalipas. Ang mga mananampalataya ng dalawang klasing karunungan ng Diyos…